Historia

 
 
Den första Odd Fellowlogen i Nyköping bildades den 26 november 1910 och Storsiren för Orden i Sverige, Wilhelm Laurentz, rekommenderade redan före bildandet av logen i Nyköping att man skulle uppföra ett ”eget hem” eftersom man vid den tiden hyrde lokaler.


Den 7 november 1910 inregistrerades Fastighetsaktiebolaget Midgård med ett trettiotal Odd Fellowbröder från den nybildade Odd Fellowlogen 44 Sörmland i Nyköping som aktieägare. Styrelseordförande och drivande kraft vid kommande byggnation blev bankdirektör Carl Cullberg (1857-1937) som kom att inneha ordförandeposten i 27 år.

Skräddarmästare August Österholm sålde fastigheten nr 62 i 2:a kvarteret, V. Trädgårdsgatan till en av aktieägarna och styrelseledamoten, handlanden Ludvig Johansson för 4 500 kronor. Köpet transporterades sedan på Fastighetsaktiebolaget Midgård den 7 december 1910.


 

”. byggnadsverk, som förr i världen inneslöto riddarordnar med uppgift att skydda milda seder och andlig utveckling under våldets dagar. Det låg i dessa något av en enskild och sluten kraft, tillbakadragen men intensiv- och den lilla inblick jag fick i Odd Fellowidén tycktes mig väl låta inrymma sig i en byggnad på liknande sätt kontrasterande mot vårt moderna bullrande och ofta flacka liv. Jag sökte finna en avgjort nordisk hållning, framför allt en byggnadskontur, som talade allvar och intensiv sammanhållning och jag var glad, när jag fick idén att sätta Ordens märke i stora bastanta järnlänkar högt upp mot byggnadens gavel – ett tecken som i detta avseende synes mig symboliskt sätta pricken på i t.”.

Huset invigdes den 25 oktober 1913. Den totala byggnadssumman inklusive tomtmark uppgick till 103 764 kronor och 78 öre!  Till styrelsens belåtenhet konstaterades att totalbeloppet mycket väl överensstämde med den budgeterade summan.


Ursprungligen rymde fastigheten tre lägenheter och tre butikslokaler samt sällskapslokaler och logesal för den nybildade Odd Fellowlogen


1935 moderniserades sällskapslokalerna efter ritningar av arkitekt Göran Pauli. (1891-1940), Jönköping. Bl. a inlades ett golv av linoleum skuret i friser. Detta golv är unikt och ett av de få, kanske enda exemplar som finns bevarat i våra dagar. 


År 1977 kunde lägenheten vägg i vägg med matsalen byggas om till sällskapslokaler samtidigt som köket moderniserades och ny ventilation installerades. År 1999 var det så dags att installera hiss i huset.

Uppgiften att rita huset gick till arkitekt Ragnar Östberg (1866-1945) Stockholm, som senare kom att rita bland annat Stockholms Stadshus.


Byggnadsentreprenör blev firma K G Lindeberg & Co, Nyköping. Grundläggningsarbetena blev besvärliga och försenade byggnationen med ett år då man var tvungen att projektera om grundläggningen.


Uppdraget att utsmycka den vackra, högresta logesalen längst upp i huset gick till konstnär John Bauer (1882-1918) som utförde en muralmålning i al secco ”Den helige Martin delar sin mantel”.


Med sitt handslagna tegel, valvbågar, gotiska fönsterbågar och höga takresning ville Ragnar Östberg skapa ett, som han sade:


Carl Kullberg

K G Lindeberg

Ludvig Johansson

Uppgiften att rita huset gick till arkitekt Ragnar Östberg (1866-1945) Stockholm, som senare kom att rita bland annat Stockholms Stadshus.“ Foto Kenneth Sundh